tirsdag, mai 30, 2006

Det eneste Tøyen mangler

Vi har hatt kontakt med en journalist i Aftenposten som kunne opplyse at vi får et senter for narkotikaprogram med domstolskontroll. Dette innebærer at rusmisbrukere istedenfor fengselstraff kan få betinget dom med vilkår – vilkåret er å jobbe med situasjonen sin m utgangspunkt i senteret som er tenkt plassert i de gamle lokalene til Tyrili. Se brevet her.


Vi er for behandling av rusmisbruekre, men nå har vi 5 slike tilbud på Tøyen fra før, og det kan ikke være hensiktsmessig for miljøet på Tøyen eller brukerne av disse senterene med en slik konsentrasjon.

Vi har observert ulovlig videresalg av Metadon ved apoteket på Tøyen Senter.

Søppelaksjon Torsdag 8. juni

Er det flere med meg som syns det ligger mye søppel på fortau og på offentlige grøntarealer? Har dere lyst til å bli med på en søppelplukkingsdugnad hvor vi også benytter anledningen til å markedsføre Velforeningens arbeid og verve nye medlemmer?

Opplegg: Dugnaden organiseres utfra Velforeningens kontor i Åkebergveien 24. Folk får tildelt område, søppelsekk og plasthansker. Gratis kaffe og vafler til de som deltar på dugnaden.

Behov for hjelp: Jeg trenger assistanse til å koke kaffe, steke vafler, dele ut informasjonsfoldere (vi har vel noe sånt i Vel'et) til de som passerer, snakke med folk, OG plukke søppel. Jeg varsler avisen, men kan noen sette dette inn på vår hjemmeside?

Tipspunkt: Torsdag 8.juni. Hyggelig om noen av dere kommer innom en gang mellom kl.1700-2000. Jeg er i vel'et fra kl.1630.

Vell møtt!

Hilsen merete

torsdag, april 13, 2006

Tør vi tro på full seier?

Dagbladets nye magasin MEMO hadde et veldig interessant intervju med kulturbyråd Annette Wiig Bryn i denne månedens utgave (nr4 2006).

Det mest oppsiktsvekkende er hva hun svarer angående hennes kamp for å flytte Munch-museet til Vestbanen: "Bystyret vedtok at Munch-museet ikke skulle flyttes. Byrådet ville flytte, men flertallet i bystyret bestemte seg for Tøyen. Det respekterer jeg selvsagt, og vil jobbe for et best mulig museum på Tøyen."

Kan det være sant? Hun sier videre: "Vi har satt i gang med en utredning, og ønsker å øke brannsikkerheten i magasinene og utvide utstillingsarealene." Wow! Det kan ikke tolke annerledes enn at vi vant! Gratulerer til oss og alle i Oslo!

Ellers presser journalisten henne ganske kraftig på saken om at museumsdirektøren er sjukemeldt på ubestemt tid. Det er tydelig at journalisten vet at dette er mer enn en vanlig sjukemelding...

Munch i New York


Hanne Beate var nettopp i New York og der var jammen Munch og! God reklame for Tøyen.

fredag, februar 10, 2006

Grønland Basar

Lik det eller ikke, Grønland Basar åpner torsdag klokka 12. Det blir uansett spennende hvordan dette handlesenteret vil påvirke området i fremover.

Temamøte byutvikling og bevaring

Forslag til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring har nylig vært ute til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten vil innlede til paneldiskusjon i Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, mandag 13. februar kl. 18.00.

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/