fredag, februar 10, 2006

Temamøte byutvikling og bevaring

Forslag til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring har nylig vært ute til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten vil innlede til paneldiskusjon i Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, mandag 13. februar kl. 18.00.

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/

Ingen kommentarer: