tirsdag, august 19, 2008

TØYEN - HVA NÅ


INVITASJON TIL MØTE OM TØYENS FRAMTID

Byrådet har foreslått at Munch-museet skal flyttes til Bjørvika, selv om det har ligget på Tøyen siden 1950-tallet. Om ikke lenge flytter Skatte- og ligningskontoret til Grønland og på Tøyensenteret er det ikke mye som skjer etter kl.17.00.
  • Hvordan kan Tøyen revitaliseres?
  • Bør Munch-museet bli på Tøyen?
  • Hva kan gjøres med Tøyensenteret?
  • Når skjer det noe på Sirkus-tomta?
  • Hvordan kan bomiljøet i Hagegata bedres?
  • Skal Tøyen T-banestasjon snart pusses opp?
  • Vil flere søppelkasser hindre all forsøplingen?
  • Hva kan lokalbutikkene og cafeene bidra med?
Arbeiderpartiet og Høyre i Gamle Oslo arrangerer møte om Tøyens framtid
i Munch-museets lokaler torsdag 21. august kl. 18.00.
Gruppeleder for Høyre Bård Folke Fredriksen vil legge fram byrådets synspunkter på Tøyens framtid, mens gruppeleder fra Arbeiderpartiet Rune Gerhardsen vil innlede om deres synspunkter.

Møteleder er Erling Dokk Holm, stipendiat fra Norges arkitekthøyskole.

Vel møtt! Ingen påmelding til møtet.

For ytterligere informasjon kontakt:
Hans Christian Lillehagen, Gamle Oslo Arbeiderparti tlf. 913 26 272 hcl@fo.no
Morten Bakke, Gamle Oslo Høyre tlf. 909 71 880 mnbakke@hotmail.com

onsdag, april 30, 2008

Rusken-aksjon i området rundt Tøyensenteret

På Nærmiljøkonferansen på Tøyen 16.februar kom det frem mange gode synspunkter på hvordan man kan skape trygghet, trivsel og samhandling på Tøyen.

Tiltak mot forsøpling fikk mange stemmer, og derfor arrangerer BydelGamle Oslo i samarbeid med Boligbygg Oslo KF en rusken-aksjon i området rundt Tøyensenteret.

Møt opp på Tøyensenteret tirsdag 13.mai kl 18 for informasjon og utstyr.

Kampen Janitsjarorkester spiller før dugnaden starter. Etterpå blir det boller og brus og anledning til å snakke med bydelspolitikere og representanter fra bydelsadministrasjonen og Boligbygg.

Ungdom knyttet til bydelens program for "Mangfold og dialog" kommer også for å rydde til inntekt for ungdomsutveksling fra Bosnia.

fredag, februar 01, 2008

ÅRSMØTE for 2007 & 2006

Onsdag 16 april 2008 i Smedgata 32 KL 18:00
(sted er herved bekreftet - ring på ringeklokke merket "styret")
Ingen saker er kommet inn til styret innen fristen
Det blir enkel servering - hjertelig velkommen
Send pr epost: tnk.vel@gmail.com

Nærmiljøkonferanse på Tøyensenteret

Lørdag 16. februar 2008 KL 11-16 - Kantina Oslo Likningskontor, Hagegata 23

Se: http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/article103297-1968.html

Program for dagen:
DEL 1 IDÉMYLDRING
1 Velkommen ved bydelsutvalgets leder Hans Christian Lillehagen
2 Presentasjon og igangsetting av gruppearbeid ved bydelsdirektør Marit Langfeldt Ege og avdelingssjef Brit Håland
3 Gruppediskusjoner. Deltakerne på konferansen plasserer seg ved ulike bord og diskuterer:
- Hva er positivt med Tøyen idag?
- Hva kan forbedres?
4 Presentasjoner av gruppeareid. En person fra hvert bord legger frem gruppens synspunkter.
DEL 2 KOMMENTARER
5 Kommentarer. Et panel bestående av ulike representanter knyttet til Tøyen (fra politi, velforening, Tøyen skole, bydelsutvalg, boligbygg og Entra Eiendom) presenterer sitt syn på Tøyen og kommenterer gruppenes synspunkter.

Lunsj og kulturinnslag.

DEL 3 TILTAK
6 Ny runde med gruppediskusjoner.
Bydel Gamle Oslo har midler til tiltak og strakstiltak som skal brukes på Tøyen. Gruppene diskuterer:
- Hva er gode tiltak på kort og lang sikt?
- Hvem skal ha ansvar for gjennomføring?
7 Gruppene presenterer på nytt sine synspunkter.
8 Oppsummering.

Påmelding: send e-post til: postmottak@bgo.oslo.kommune.no.
Frist for å melde seg på er 8 februar men du kan også komme uanmeldt