fredag, februar 10, 2006

Grønland Basar

Lik det eller ikke, Grønland Basar åpner torsdag klokka 12. Det blir uansett spennende hvordan dette handlesenteret vil påvirke området i fremover.

Temamøte byutvikling og bevaring

Forslag til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring har nylig vært ute til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten vil innlede til paneldiskusjon i Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, mandag 13. februar kl. 18.00.

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/