onsdag, april 30, 2008

Rusken-aksjon i området rundt Tøyensenteret

På Nærmiljøkonferansen på Tøyen 16.februar kom det frem mange gode synspunkter på hvordan man kan skape trygghet, trivsel og samhandling på Tøyen.

Tiltak mot forsøpling fikk mange stemmer, og derfor arrangerer BydelGamle Oslo i samarbeid med Boligbygg Oslo KF en rusken-aksjon i området rundt Tøyensenteret.

Møt opp på Tøyensenteret tirsdag 13.mai kl 18 for informasjon og utstyr.

Kampen Janitsjarorkester spiller før dugnaden starter. Etterpå blir det boller og brus og anledning til å snakke med bydelspolitikere og representanter fra bydelsadministrasjonen og Boligbygg.

Ungdom knyttet til bydelens program for "Mangfold og dialog" kommer også for å rydde til inntekt for ungdomsutveksling fra Bosnia.