onsdag, september 26, 2007

Så smått i virksomhet igjen

Vi har nå tilgang til lokaler og sparker så smått igang styremøtene igjen, første blir torsdag 4 oktober.

Vi har ikke sendt ut giro'er for medlemskontingenter iår og høyst sannsynlig vil vi heller ikke gjøre dette.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon på disse sidene.

Husk at vi har ny epost adresse: tnk.vel@gmail.com

tirsdag, juni 19, 2007

VI FLYTTER !!
TNKV har mottatt oppsigelse i Åkebergveien 24 og vi avslutter vårt leieforhold 30 juni.
Både vår telefon og internettforbindelse er avsluttet.
Vår postboks adresse er fortsatt den samme - Postboks 2868 Tøyen, 0608 Oslo
Vi har også ny epost adresse: tnk.vel@gmail.com
Vi ønsker oss sterkt et lite kontorlokale i vårt område - dessverre kan vi ikke betale alt for mye - Det er nå slutt på midler fra Oslo Indre Øst så vi må basere driften på frivillighetsmidler og medlemskontingenter.
Inntil videre er vi derfor bare tilgjengelige via epost.
Grunnet overnevnte og mangelen på frivillige blir det heller ingen sommerfest iår.
Riktig god sommer !!
Årsmøtet avholdes i august - hvor vet vi ikke enda.