tirsdag, mai 30, 2006

Det eneste Tøyen mangler

Vi har hatt kontakt med en journalist i Aftenposten som kunne opplyse at vi får et senter for narkotikaprogram med domstolskontroll. Dette innebærer at rusmisbrukere istedenfor fengselstraff kan få betinget dom med vilkår – vilkåret er å jobbe med situasjonen sin m utgangspunkt i senteret som er tenkt plassert i de gamle lokalene til Tyrili. Se brevet her.


Vi er for behandling av rusmisbruekre, men nå har vi 5 slike tilbud på Tøyen fra før, og det kan ikke være hensiktsmessig for miljøet på Tøyen eller brukerne av disse senterene med en slik konsentrasjon.

Vi har observert ulovlig videresalg av Metadon ved apoteket på Tøyen Senter.

Ingen kommentarer: