tirsdag, mai 30, 2006

Det eneste Tøyen mangler

Vi har hatt kontakt med en journalist i Aftenposten som kunne opplyse at vi får et senter for narkotikaprogram med domstolskontroll. Dette innebærer at rusmisbrukere istedenfor fengselstraff kan få betinget dom med vilkår – vilkåret er å jobbe med situasjonen sin m utgangspunkt i senteret som er tenkt plassert i de gamle lokalene til Tyrili. Se brevet her.


Vi er for behandling av rusmisbruekre, men nå har vi 5 slike tilbud på Tøyen fra før, og det kan ikke være hensiktsmessig for miljøet på Tøyen eller brukerne av disse senterene med en slik konsentrasjon.

Vi har observert ulovlig videresalg av Metadon ved apoteket på Tøyen Senter.

Søppelaksjon Torsdag 8. juni

Er det flere med meg som syns det ligger mye søppel på fortau og på offentlige grøntarealer? Har dere lyst til å bli med på en søppelplukkingsdugnad hvor vi også benytter anledningen til å markedsføre Velforeningens arbeid og verve nye medlemmer?

Opplegg: Dugnaden organiseres utfra Velforeningens kontor i Åkebergveien 24. Folk får tildelt område, søppelsekk og plasthansker. Gratis kaffe og vafler til de som deltar på dugnaden.

Behov for hjelp: Jeg trenger assistanse til å koke kaffe, steke vafler, dele ut informasjonsfoldere (vi har vel noe sånt i Vel'et) til de som passerer, snakke med folk, OG plukke søppel. Jeg varsler avisen, men kan noen sette dette inn på vår hjemmeside?

Tipspunkt: Torsdag 8.juni. Hyggelig om noen av dere kommer innom en gang mellom kl.1700-2000. Jeg er i vel'et fra kl.1630.

Vell møtt!

Hilsen merete