fredag, juli 05, 2013

http://www.loft-toyen.no/

Denne bloggen vil nok utgå snart, idet vi nå har en web side løft tøyen felles med flere grupper på Tøyen så bytt ut linken til denne siden med  linken til løft tøyen under

http://www.loft-toyen.no/

 

 

torsdag, mai 03, 2012

Ekstraordinært årsmøteVi avholder  møte for medlemmer og andre som har interesse for nærmiljøet vårt.

Sted: Hagestuen på Tøyensenteret.
Tid: 14. juni 2012  KL 18:00 OBS blir utsatt med ca en uke OBS

Vi har en sak på agendaen. Foreningens fremtid


Vi har hatt stor utflytting av aktive medlemmer fra vårt område over noen år. 
 • Det representerer en utfordring for foreningens videre drift
 • Det representerer samtidig en mulighet for dem som har meninger om hva velforeningen bør arbeide med og hvordan
 • Det er faktisk reell mulighet for nye medlemmer til å sette dagsorden
Noe av det foreningen har vært engasjert i er reguleringsplaner (for eksempel bygging i Botsparken), men det vil bygges mindre i framtiden fordi det er færre tomter igjen.

Et annet satsningsområde er hvordan byen geografisk fordeler 
 • sine utfordringer: trafikk,grøntområder, rusproblemer, narkosalg, trafikkbelastning
 • sine goder: Munchmuseet, frimområder
Det tredje området som foreningen har hatt aktiviteter innen er tilstelninger 
 • som julegrantenning
 • til fester i Sommerfrydparken med ulike innslag.
Dette er eksempler på aktiviteter. Kanskje du har andre tanker om hva foreningen bør drive med. Foreningens videre drift er ikke et mål i seg selv, men et mulig arbeidsredskap.

tirsdag, august 19, 2008

TØYEN - HVA NÅ


INVITASJON TIL MØTE OM TØYENS FRAMTID

Byrådet har foreslått at Munch-museet skal flyttes til Bjørvika, selv om det har ligget på Tøyen siden 1950-tallet. Om ikke lenge flytter Skatte- og ligningskontoret til Grønland og på Tøyensenteret er det ikke mye som skjer etter kl.17.00.
 • Hvordan kan Tøyen revitaliseres?
 • Bør Munch-museet bli på Tøyen?
 • Hva kan gjøres med Tøyensenteret?
 • Når skjer det noe på Sirkus-tomta?
 • Hvordan kan bomiljøet i Hagegata bedres?
 • Skal Tøyen T-banestasjon snart pusses opp?
 • Vil flere søppelkasser hindre all forsøplingen?
 • Hva kan lokalbutikkene og cafeene bidra med?
Arbeiderpartiet og Høyre i Gamle Oslo arrangerer møte om Tøyens framtid
i Munch-museets lokaler torsdag 21. august kl. 18.00.
Gruppeleder for Høyre Bård Folke Fredriksen vil legge fram byrådets synspunkter på Tøyens framtid, mens gruppeleder fra Arbeiderpartiet Rune Gerhardsen vil innlede om deres synspunkter.

Møteleder er Erling Dokk Holm, stipendiat fra Norges arkitekthøyskole.

Vel møtt! Ingen påmelding til møtet.

For ytterligere informasjon kontakt:
Hans Christian Lillehagen, Gamle Oslo Arbeiderparti tlf. 913 26 272 hcl@fo.no
Morten Bakke, Gamle Oslo Høyre tlf. 909 71 880 mnbakke@hotmail.com