onsdag, oktober 12, 2005

Regnestykket Byrådet ikke vil du skal se

Anleggskostnader:

Flytting til Vestbanen (byrådets tall): 10.000 kvm à kr. 30.000 / kvm = kr. 300.000.000,-

Flyttekostnader = kr.
50.000.000,-

---------------------
kr. 350.000.000
1,-
Nytt utstillingsbygg på

Tøyen: 3.000 kvm a kr. 50.000 / kvm = kr. 150.000.000,-


Flyttekostnader ingen

---------------------

kr. 150.000.000,-


Besparelsen ved å bygge ut på

Tøyen = kr. 200.000.000,-


Driftskostnader:

I følge byrådet vil det koste kr. 12.000.000 mer å drive Munch-museet på Vestbanen. Dette tilsvarer inntektene fra salget av 185.000 inngangsbilletter à kr. 65,-.


1
Byrådet har ikke tatt med i sitt overslag, Munch-museets andel av tomtekostnadene på Vestbanen.

Les mer her (odt), eller her (pdf).

Ingen kommentarer: