onsdag, oktober 05, 2005

Prestisjeprosjekter

I en rapport (NIBR-rapport 2004:15) fra Norsk institutt for by- og regionforskning heter det:

"Store offentlige investeringsprosjekter baseres på mangelfulle behovsvurderinger.


Erfaringer fra en rekke store investeringsprosjekter har vist at behovsvurderingene som lå til grunn for beslutningen om igangsettelse av prosjektene, var mangelfulle og til dels villedende. Det er i høy grad av systematikk i de forskjellige typene feil og skjevheter, noe som styrker en mistanke om at det forholdsvis ofte skjer en mer eller mindre bevisst fordreining av analysene for å få foreslåtte prosjekter til å framstå i så fordelaktig lys som mulig."

Denne konklusjonen er vel ikke overraskende for noen? Det passer ihvertfall veldig godt på Vestbaneutbyggingen.

Den koster desverre 250 kroner. Se her.

Ingen kommentarer: