torsdag, mai 03, 2012

Ekstraordinært årsmøteVi avholder  møte for medlemmer og andre som har interesse for nærmiljøet vårt.

Sted: Hagestuen på Tøyensenteret.
Tid: 14. juni 2012  KL 18:00 OBS blir utsatt med ca en uke OBS

Vi har en sak på agendaen. Foreningens fremtid


Vi har hatt stor utflytting av aktive medlemmer fra vårt område over noen år. 
  • Det representerer en utfordring for foreningens videre drift
  • Det representerer samtidig en mulighet for dem som har meninger om hva velforeningen bør arbeide med og hvordan
  • Det er faktisk reell mulighet for nye medlemmer til å sette dagsorden
Noe av det foreningen har vært engasjert i er reguleringsplaner (for eksempel bygging i Botsparken), men det vil bygges mindre i framtiden fordi det er færre tomter igjen.

Et annet satsningsområde er hvordan byen geografisk fordeler 
  • sine utfordringer: trafikk,grøntområder, rusproblemer, narkosalg, trafikkbelastning
  • sine goder: Munchmuseet, frimområder
Det tredje området som foreningen har hatt aktiviteter innen er tilstelninger 
  • som julegrantenning
  • til fester i Sommerfrydparken med ulike innslag.
Dette er eksempler på aktiviteter. Kanskje du har andre tanker om hva foreningen bør drive med. Foreningens videre drift er ikke et mål i seg selv, men et mulig arbeidsredskap.

Ingen kommentarer: