fredag, februar 01, 2008

Nærmiljøkonferanse på Tøyensenteret

Lørdag 16. februar 2008 KL 11-16 - Kantina Oslo Likningskontor, Hagegata 23

Se: http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/article103297-1968.html

Program for dagen:
DEL 1 IDÉMYLDRING
1 Velkommen ved bydelsutvalgets leder Hans Christian Lillehagen
2 Presentasjon og igangsetting av gruppearbeid ved bydelsdirektør Marit Langfeldt Ege og avdelingssjef Brit Håland
3 Gruppediskusjoner. Deltakerne på konferansen plasserer seg ved ulike bord og diskuterer:
- Hva er positivt med Tøyen idag?
- Hva kan forbedres?
4 Presentasjoner av gruppeareid. En person fra hvert bord legger frem gruppens synspunkter.
DEL 2 KOMMENTARER
5 Kommentarer. Et panel bestående av ulike representanter knyttet til Tøyen (fra politi, velforening, Tøyen skole, bydelsutvalg, boligbygg og Entra Eiendom) presenterer sitt syn på Tøyen og kommenterer gruppenes synspunkter.

Lunsj og kulturinnslag.

DEL 3 TILTAK
6 Ny runde med gruppediskusjoner.
Bydel Gamle Oslo har midler til tiltak og strakstiltak som skal brukes på Tøyen. Gruppene diskuterer:
- Hva er gode tiltak på kort og lang sikt?
- Hvem skal ha ansvar for gjennomføring?
7 Gruppene presenterer på nytt sine synspunkter.
8 Oppsummering.

Påmelding: send e-post til: postmottak@bgo.oslo.kommune.no.
Frist for å melde seg på er 8 februar men du kan også komme uanmeldt

Ingen kommentarer: